Brak komentarzy

Mobbing w pracy

Mobbing to zjawisko, z jakim coraz częściej pracownicy mogą spotkać się w swoich miejscach pracy. Aby móc zaliczyć jakiekolwiek działania do mobbingu, muszą one nosić znamiona uporczywych i celowych czynów, które odbywają się na współpracownikach lub podwładnych, które doprowadzają do obniżenia przydatności zawodowej lub własnego poczucia wartości. 

Jakie zachowania można zaliczyć do mobbingu 

Wiele zachowań w pracy, które z pozoru dla osób z zewnątrz mogą nie mieć w sobie nic podejrzanego, jeśli mają one charakter uporczywy i długotrwały, może zostać zaliczanych do mobbingu. Wśród nich można wyróżnić między innymi: 

  • publiczne wyśmienicie pracowników lub podwładnych, komentowanie ich stroju, zachowania, wypowiedzi w sposób obraźliwy i mający na celu obniżyć ich wartość, 
  • izolowanie współpracowników i podwładnych od reszty zespołu, poprzez przenoszenie go do oddzielnego pokoju, zatajanie ważnych informacji mających wpływ na jakość wykonywanej pracy oraz utrudnianie w uzyskiwaniu ważnych danych 
  • nakładanie dodatkowych zadań, ponad miarę pracownika, wyznaczanie krótkich terminów na realizację wyznaczonych celów, a także uporczywe przeszkadzanie w pracy
  • kierowanie w stronę prawnika lub podwładnego gróźb, lub podnoszenia na niego głosu w trakcie rozmowy, a także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. 
  • zlecanie zadań szkodliwych dla zdrowia 

To tylko kilka z licznych przykładów przejawów mobbingu w pracy, które mogą spotkać niemal każdego. W takiej sytuacji należy jak najszybciej szukać pomocy, aby nie doprowadzić do szkodliwych w skutkach konsekwencji. 

Pomoc prawna w przypadku mobbingu 

Osoby, które padły ofiara mobbingu powinny jak najszybciej poszukać pomocy prawnej. Każdy kancelaria adwokacka Katowice, czy też inne dowolne miasto z pewnością pomoże każdemu w przygotowaniu oskarżenia, które należy złożyć w sądzie pracy. W przypadku mobbingu jego ofiary mają prawo do roszczeń odszkodowawczych, które mają być rekompensata za doznane krzywdy w miejscu pracy.